O spoločnostiSlužbyTréningyReferencieKontakt

Personálne poradenstvo

Personálne poradenstvo v oblastiach:

  • Definovanie a popis procesu riadenia ĽZ
  • Pomoc pri definovaní podnikovej kultúry
  • Vypracovanie etického kódexu spoločnosti
  • Vypracovanie etického kódexu, postupov pri uvoľňovaní zamestnancov
  • Analýza vzdelávacích potrieb
  • Vypracovanie plánu vzdelávania pre jednotlivé úrovne riadenia a profesionálne skupiny zamestnancov
  • Vypracovanie kompetenčných modelov pre jednotlivé pracovné pozície, resp. manažérske úrovne
  • Vypracovanie postupov pri vedení hodnotiacich pohovorov ako súčasti performance managementu a tréningy pre manažérov
  • Outsourcing vzdelávania a rozvoja pracovníkov