O spoločnostiSlužbyTréningyReferencieKontakt

Jazykové kurzy

Jazykové kurzy a programy:


Intenzita výučby:

 • tradičné – kontinuálne, dlhodobé
 • polointenzívne
 • intenzívne - krátkodobé na pracoviskách zákazníka, resp. v jazykovej škole, či u zákazníka
 • intenzívne – krátkodobé - pobytové na Slovensku vo vlastných zariadeniach zákazníka, alebo mimo nich
 • jednorázové – workshopy na jednotlivé témy

Formy výučby:

 • skupinové (5-10 účastníkov)
 • mini-skupinové (2-4 účastníci) – úzko profesionálne špecializované
 • one-to-one


Odborné zameranie kurzov a programov:

 • všeobecné jazykové kurzy
 • odborné jazykové kurzy
 • špecifické semináre/ workshopy

Miesta realizácie:

 • priamo na pracovisku zákazníka
 • v školiacich strediskách, resp. iných zariadeniach podľa výberu zákazníka
 • u samotného účastníka

Úrovne:

sú veľmi jemne špecifikované. Každá základná je delená na 2 podskupiny. To umožňuje lepšiu homogénnosť skupín a vyššiu efektívnosť výučby.

Programy :

Každý jazyk a úroveň má rozpracovaný plán a program výučby