O spoločnostiSlužbyTréningyReferencieKontakt

Tréningy

Vrcholoví, strední a personálni manažéri

Názov tréningu
VS
Dĺžka trvania
Dátum realizácie
Miesto realizácie

5101
2 dni


Vedenie pracovných pohovorov II - hodnotiace pohovory
5102
2 dni


Vedenie predprepúšťacích rozhovorov
5103
2 dni


Efektívna komunikácia manažéra
5104
2 dni


Komunikácia a vystupovanie pri rokovaní s obchodnými partnermi
5105
2 dni


Efektívne negociačné postupy
5106
2 dni


Účinné postupy presviedčania - persuázia
5107
2 dni


Prezentaèné zručnosti - psychologicko-pedagogické aspekty (max počet účastníkov 8) – práca s kamerou
5108
2 dni


Prezentačné zručnosti - technicko-faktografické aspekty
5109
2 dni


Effective Presentation - v AJ (Max počet úèastníkov 8. Minimálna znalosť angličtiny na úrovni “Intermediate”) -práca s kamerou.
51010
2 dni


Úspešné riadenie zmeny
51011
2 dni


Základy projektového riadenia pre projektových manažérov
51012
2 dni


Time management a zvládanie stresu
51013
2 dni


Vedenie a motivácia pracovníkov
51014
2 dni


Efektívne vedenie porád a workshopov
51015
2 dni


Efektívny facilitator - moderácia
51016
2 dni


Zvyšovanie produktivity pracovného tímu
51017
2 dni


Spoločenská etiketa a obchodný protokol
51018
2 dni


Coaching - forma manažovania
51019
2 dni


Zvyšovanie emoènej inteligencie
51020
2 dni


Chápanie kultúrnych rozdielností
51021
2 dni


Strategické riadenie
51022
2 dni


Finančné riadenie podniku pre nefinančných manažérov
51023
3 dni


Team Building – budovanie tímov
51024
2 dni


Štíhla výroba – Lean Production
51025
2 dni


Výkonní zamestnanci bez rozdielu profesie

Názov tréningu
VS
Dĺžka trvania
Dátum realizácie
Miesto realizácie
Prezentačné zruènosti - psychologicko-pedagogické aspekty – práca s kamerou
51030
2 dni


Prezentačné zručnosti - technicko-faktografické aspekty
51031
2 dni


Komunikácia - základy komunikácie
51032
2 dni


Asertívna komunikácia
51033
2 dni


Spoločenská etiketa a obchodný protokol
51034
2 dni


Základy projektového riadenia pre členov projektových tímov
51035
2 dni


Time management a zvládanie stresu
51036
2 dni


Efektívny facilitátor - moderácia
51037
2 dni


Zvyšovanie emočnej inteligencie
51038
2 dni


Chápanie kultúrnych rozdielností
51039
2 dni


Finančné riadenie podniku pre nefinančných odborníkov
51040
3 dni


Obchodníci, predajcovia, sekretárky

Názov tréningu
VS
Dĺžka trvania
Dátum realizácie
Miesto realizácie
Komunikácia a vystupovanie pri rokovaní s obchodnými partnermi
51050
2 dni


Zákaznícka orientácia pre pracovníkov prvého kontaktu
51051
2 dni


Efektívna telefonická komunikácia
51052
2 dni


Profesionálna práca asistentky/sekretárky
51053
2 dni


Telefonické predajné zručnosti
51054
2 dni


Komunikácia pri vymáhaní pohľadávok
51055
2 dni


Efektívne negociačné postupy
51056
2 dni


Účinné postupy presviedčania - persuázia
51057
2 dni


Prezentačné zručnosti - psychologicko-pedagogické aspekty – práca s kamerou
51058
2 dni


Prezentačné zručnosti - technicko-faktografické aspekty
51059
2 dni


Spoločenská etiketa a obchodný protokol
51060
2 dni


Nákupcovia, profesie vyžadujúce právne minimum

Názov tréningu
VS
Dĺžka trvania
Dátum realizácie
Miesto realizácie
Komunikácia a vystupovanie pri rokovaní s obchodnými partnermi
51070
2 dni


Efektívne negociačné postupy
51071
2 dni


Účinné postupy presviedčania - persuázia
51072
2 dni


Prezentačné zručnosti - psychologicko-pedagogické aspekty – práca s kamerou
51073
2 dni


Uzatváranie kúpnych zmlúv
51074
1 deň


Uzatváranie nájomných zmlúv
51075
1 deň


Uzatváranie obchodných zmlúv
51076
1 deň


Zákonník práce v praxi
51077
1 deň


+ podľa požiadavky